Informasjonsbrev tak

Leveringsinformasjon

 • Leveransen varsles ikke på forhånd.
 • Ved fraktskade må du direkte ta kontakt med oss på kundeservice@energihem.no eller på telefon +47 78 01 20 20.
 •  Fraktskade må varsles innen 7 dager.
 • Vinterstid er det viktig at det er sand mellom de leverte varene og inngangen din.

Installasjon

 • En montør kontakter deg for å avtale tidspunkt.
 • Montøren trenger et fritt område å arbeide på. Ta bort ting som vil være i veien. 
 • Stillas vil bli satt opp før montering.
 • Når installasjonen er ferdig, blir det foretatt en grovrengjøring.
 • Emballasjen fjernes hvis du har bestilt fjerning.
 • Stillas demonteres etter at taket er besiktet.

Betaling

 • Fakturering skjer med 10 dagers forfall i henhold til avtale.
 • Første fakturaen sendes til deg når Energihem har gjort en bestilling av produktene.
 • Sluttfaktura sendes ved oppstart av montering.
 • Finansieringen gjennom Svea Finans eller Ressurs Bank startes ved oppstart av montering.

Øvrig informasjon

 • Har du andre spørsmål kan du kontakte oss på kundeservice@energihem.no eller på telefon +47 78 01 20 20.

For å laste ned informasjonsbrevet, tryckk på knappen nedenfor: