Tilbehør solel

EKSTRA SOLAR CELLER

Optimizer

Optimatorer er godt egnet hvis du har et tak der solcellepaneler sitter i flere (enn to) forskjellige bakker og breddegrader, eller hvis noen av panelene blir utsatt for skygge relativt ofte.

Hvordan bestemmer du om en optimaliserer er interessant for nettopp ditt fotovoltaiske system?
  • Velg en optimaliserer hvis du setter stor pris på å kunne overvåke produksjonen i hvert panel og ønsker å få en eller noen få prosent ekstra strømproduksjon i løpet av anleggets levetid.
  • Velg en standard strengomformer (uten optimizer) hvis du vil ha et mindre komplekst system til en så lav investeringskostnad som mulig.
  • De fleste standardomformere for boligsystemer er tilpasset for å maksimere strømproduksjonen på to overflater med forskjellige breddegrader eller tilbøyeligheter.
Fordeler og ulemper med optimatorer
Valget av optimizer er stort sett et spørsmål om smak. Imidlertid er det situasjoner der det er mer fordelaktig å ha optimalisering.
Fordeler
Ulemper
Forklaring til solcelleanlegg (uten optimalisering)

I et normalt solcelleanlegg er de fleste solcellepaneler koblet i serie i strenger, noe som betyr at samme mengde strøm må passere gjennom alle panelene. Panelene i en streng blir dermed avhengige av hverandre; hvis strømmen er blokkert av et panel, f.eks. på grunn av skygge, kan det føre til at alle paneler i strengen blir påvirket og produksjonen i alle panelene går ned.

Vanligvis er imidlertid et solcelleanlegg ikke så skyggefølsomt da en hel serie solcellepaneler ikke trenger å påvirkes bare fordi et solcellepanel er skyggelagt. Fordi et solcellepanel har bypass -dioder som skal lede strømmen forbi skyggelagte / dekkede deler (dvs. at strømmen ”hopper over” skyggelagte deler av panelet). Da går bare en del av produksjonen i det eksponerte panelet tapt, mens produksjonen i de andre panelene i strengen forblir upåvirket.

Omgåelsesdioder bidrar til å redusere skyggefølsomhet, men er ikke helt pålitelige for å maksimere produksjonen. De er designet for å beskytte paneler mot å bryte pga. varmegenerering som kan oppstå på deler av et panel som er skyggelagt. Dermed blir de ikke alltid aktivert når ett eller flere paneler utsettes for svak eller delvis skygge.

Energilagring med batteri

Maksimer bruken av solenergi. Batteriet lades med overskuddsproduksjon og mater det ut når det er underskudd, noe som reduserer andelen kjøpt strøm fra nettet.

Laddbox

Legg til høy funksjon og pålitelighet. Det er enkelt å bytte motorvarmer! Ladeboksene våre er fremtidssikret og forberedt på lastbalansering. Du får en kraftig lader som passer til de fleste biler på markedet.